BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Sala Tradycji

Sala Tradycji 8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego powstała w czerwcu 1992 roku. Ostatnia modernizacja miała miejsce we wrześniu 2016 roku, a uroczyste otwarcie po remoncie nastąpiło 07 października 2016 roku podczas obchodów 41 rocznicy sformowania batalionu.

 

Sala Tradycji 8. brt łączy w sobie elementy nowoczesności, w postaci efektownej ściany czołowej oraz elementów o charakterze muzealnym tj. zdjęć, eksponatów i pamiątek historycznych. 

Sala Tradycji zajmuje bardzo ważne miejsce w kształtowaniu świadomości historycznej i postaw patriotycznych. Głównym celem funkcjonowania jest upowszechnianie wiedzy o chlubnych tradycjach Sił Zbrojnych RP i współczesności Wojska Polskiego.

Sala Tradycji pełni nieocenioną rolę edukacyjno - wychowawczą w procesie kształtowania obywatela, żołnierza i radiotechnika. Jest obiektem szkoleniowym, w którym realizowane są zajęcia m. in. z Kształcenia Obywatelskiego. Służy także wzmacnianiu pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP oraz budowaniu więzi społeczeństwa z wojskiem. Jest często udostępniana do zwiedzania młodzieży szkolnej. Odzwierciedla nie tylko przeszłość, ale służy także przyszłym pokoleniom.

Jest także miejscem reprezentacyjnym, w którym odbywają się szczególne wydarzenia i uroczystości, m.in. przywitania żołnierzy nowoprzybyłych do pełnienia służby w strukturach batalionu, pożegnania żołnierzy zawodowych odchodzących do rezerwy oraz innych uroczystości przewidzianych w Ceremoniale Wojskowym.

W gablotach znajdują się pamiątki, odznaki, medale i puchary otrzymane przez żołnierzy batalionu od organizacji oraz osób prywatnych związanych z Wojskami Radiotechnicznymi.

Kustoszem Sali Tradycji jest starszy chorąży sztabowy Robert KOS - tel. 261 343 166

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych