BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Status prawny

8. Szczycieński batalion radiotechniczny jest jednostką bezpośrednio podporządkowaną 3. Wrocławskiej Brygadzie Radiotechnicznej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych