BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Psychologiczny Punkt Konsultacyjny
Psychologiczny Punkt Konsultacyjny ma na celu zapewnienie pomocy psychologicznej dla żołnierzy i pracowników wojska oraz rodzin żołnierzy przebywających na misjach poza granicami państwa.

Znajduje się on w budynku nr 4 w  pomieszczeniu nr 8 i czynny jest w każdy poniedziałek i piątek w godz. od 08.00 do 13.00.
Tel. 261 343 200


Osobą odpowiedzialną za udzielanie sprawnej i fachowej pomocy jest Psycholog - konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej Pani Jadwiga MARCZYK
.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych