BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Kto jest kim?

Dowódca batalionu: ppłk Krzysztof LIS

 

 

Podpułkownik Krzysztof LIS służbę wojskową rozpoczął w 1993 r. w WOSR w Jeleniej Górze. Po ukończeniu szkoły oficerskiej zajmował stanowiska inżyniera, dowódcy kompanii, szefa szkolenia oraz specjalisty w SWOPLiRt w Dowództwie Sił Powietrznych. W trakcie służby podnosił swoje kwalifikacje zarówno na kursach wojskowych jak i na uczelniach cywilnych, w tym min. Politechnice Wrocławskiej i Politechnice Rzeszowskiej. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej. W czasie swojej służby wojskowej ppłk Krzysztof Lis pełnił również przez rok obowiązki w PKW UNDOF Syria. Posiada trzeci stopień znajomości języka angielskiego. Jego zainteresowania to historia, muzyka poważna oraz literatura piękna.

 

 

 

 

Zastępca dowódcy batalionu - szef sztabu: mjr Romuald ŻOTKIEWICZ

Major Romuald ŻOTKIEWICZ rozpoczął służbę wojskową w 1987 r. jako podchorąży WOSR w Jeleniej Górze. Po ukończeniu szkoły oficerskiej zajmował stanowiska dowódcy plutonu i starszego oficera SD. W 1999 r. rozpoczął służbę w 8. brt na stanowisku oficera szkolenia. W latach 2000 - 2004 zajmował stanowiska w logistyce i sekcji operacyjnej batalionu. Następnym szczeblem w karierze wojskowej było dowodzenie kompanią zabezpieczenia. Od maja 2012 r. do września 2015 był zastępcą dowódcy batalionu - szefem sztabu w 8. batalionie radiotechnicznym. Od 1 października 2015 r. skierowany do dalszego pełnienia służby w Dowództwie 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej jako szef sekcji operacyjnej. Od 06 lutego 2017 r. ponownie przyjął obowiązki jako zastępca dowódcy batalionu - szef sztabu w 8. Szczycieńskim batalionie radiotechnicznym.

 


 

 

Szef Szkolenia batalionu: kpt. Maciej MAZUROWICZ

Kapitan Maciej MAZUROWICZ rozpoczął służbę wojskową w 1994 r. jako podchorąży w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej w 1998 r. rozpoczął służbę w 183. krt w Plewkach. Wykonywał tam m.in. obowiązki dowódcy obsługi stacji radiolokacyjnej i dowódcy posterunku radiotechnicznego. W latach 2008 - 2013 zajmował stanowiska w logistyce, pełniąc funkcje inżyniera sekcji technicznej, szefa sekcji technicznej oraz oficera pionu technicznego. W latach 2013 - 2016 był dowódcą kompanii logistycznej. W latach 2016 - 2017 był dowódcą 180. kompanii radiotechnicznej pełniący funkcję- dowódcy kompanii. Od 27 marca 2017 r. objął obowiązki Szefa Szkolenia 8. brt.

   

Szef Zespołu Nadzoru Technicznego batalionu: kpt. Grzegorz KOBYLARZ

Kapitan Grzegorz KOBYLARZ jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Po jej ukończeniu w 2002 r. kontynuował służbę w 8. brt na stanowisku dowódcy stacji radiolokacyjnej w Lipowcu i w Plewkach. W 2004 r. objął obowiązki oficera sekcji operacyjnej w sztabie batalionu, by po 3 latach zostać dowódcą posterunku radiolokacyjnego dalekiego zasięgu w Chruścielu. W 2009 r. objął obowiązki dowódcy 180. kompanii radiotechnicznej w Lipowcu. Od czerwca 2016 r. objął obowiązki Szefa Zespołu Nazdoru Technicznego w 8. Szczycieńskim batalionie radiotechnicznym.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych