BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Aktualności
Oferta Pracy
03.01.2019

 
 
 
 
 

OGŁASZAM OFERTĘ ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA WOJSKA

 w JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 2031 LIPOWIEC

na stanowisko

REFERENT

Komórka organizacyjna - DOWÓDZTWO

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE: wykształcenie średnie,

 Dodatkowe wymagania-mile widziane: obsługa komputera znajomość MS Office, poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych.

Wymagane umiejętności i cechy:
 zwiększone umiejętności interpersonalne, samodzielność i zaangażowanie, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność formułowania myśli i wyrażania ich w formie pisemnej i ustnej.

 

Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,

- klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000. j.t.).

 

Wymagane dokumenty należy kierować do Dowódcy Jednostki Wojskowej 2031 Lipowiec, do dnia 15.01.2019 r. z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko: Referent”

adres:

Jednostka Wojskowa 2031

 Lipowiec 138,

12-100 Szczytno

 

Informacja telefoniczna:

Sekcja personalna(S-1) JW 2031 tel. 261-343-144   

 


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych