BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Aktualności
Ocena sytuacji kadrowej w 8. batalionie radiotechnicznym
29.10.2018
W dniu 29 października 2018 r. w 8. Szczycieńskim batalionie radiotechnicznym odbyła się ocena sytuacji kadrowej. W odprawie...

W dniu 29 października 2018 r. w 8. Szczycieńskim batalionie radiotechnicznym odbyła się ocena sytuacji kadrowej. W odprawie udział wzięli szefowie pionów, sekcji oraz dowódcy podległych pododdziałów. Dowódca batalionu ppłk Leszek ŚLIMAK wysłuchał meldunków swoich bezpośrednich podwładnych na temat aktualnej sytuacji kadrowej w batalionie, dokonał oceny sytuacji kadrowej za całość struktury 8. brt, a następnie postawił szczegółowe zadania do realizacji w obszarze zarządzania zasobami osobowymi w 2019 roku oraz podsumował wnioski wynikające z działalności kadrowej.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych