BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Aktualności
W dniach 26-28.03.2018 r. w 8. Szczycieńskim batalionie radiotechnicznym w Lipowcu przeprowadzono kurs szkoleniowy...
28.03.2018W dniach 26-28.03.2018 r. w 8. Szczycieńskim batalionie radiotechnicznym w Lipowcu przeprowadzono kurs szkoleniowy dla sekcji wykrywania i monitorowania skażeń, zespołów OPBMR oraz zawody użyteczno-bojowe dla sekcji wykrywania, i monitorowania skażeń oraz sekcji kierowania. Celem kursu było przygotowanie żołnierzy do prowadzenia rozpoznania skażeń oraz w ramach zawodów sprawdzenie poziomu wyszkolenia, doskonalenie umiejętności posługiwania się przyrządami rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych a także indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami.

Na zakończenie kursu w Sali Tradycji dowódca batalionu ppłk Ślimak wręczył dyplomy dla najlepszych żołnierzy. Najlepsze wyniki podczas zawodów użyteczno-bojowych uzyskali:

Sekcja kierowania - zespołowo:

I miejsce – 182. krt;

II miejsce – 180. krt;

III miejsce – 140. krt.

Sekcja wykrywania i monitorowania skażeń - zespołowo:

I miejsce – 180. krt;

II miejsce – klog;

III miejsce – 180. krt.

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych