BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Aktualności
Przekazanie obowiązków Dowódcy 8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego
08.02.2018

W dniu 08 lutego 2018 r. nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy 8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego w Lipowcu. O godz. 10.00 dowódca uroczystości mjr Grzegorz Kobylarz złożył meldunek Dowódcy 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Wojciechowi Lewickiemu o gotowości pododdziałów do uroczystego przekazania obowiązków. Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym SZ RP w trakcie uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru przez zdającego obowiązki ppłk Krzysztofa Lisa obejmującemu obowiązki ppłk Leszkowi Ślimakowi oraz złożenie meldunku gen. bryg. Lewickiemu o zdaniu i objęciu obowiązków Dowódcy 8. batalionu radiotechnicznego.

Zdający obowiązki ppłk Lis podziękował za dobrą współpracę lokalnym władzom samorządowym, współpracującym instytucjom i zgromadzonej na uroczystym apelu kadrze zawodowej i pracownikom resortu obrony narodowej, a swojemu następcy życzył sukcesów na nowym stanowisku służbowym.

Jak podkreślił generał Lewicki w swoim wystąpieniu, podpułkownik Lis uczynił wiele dobrego dla jednostki i kreowania pozytywnego wizerunku wojska i 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej w oczach społeczeństwa. Dziękując Dowódcy batalionu za zaangażowanie i realizację zadań na wysokim poziomie, wyraził przekonanie, że nowy Dowódca będzie pielęgnował i rozwijał osiągnięcia swoich poprzedników.
 
Obejmujący obowiązki Dowódcy 8. batalionu radiotechnicznego ppłk Ślimak w swoim przemówieniu wskazał, że dowodzenie batalionem to ogromny zaszczyt ale również i duża odpowiedzialność. Podziękował Dowódcy Brygady za powierzone zaufanie i oznajmił, że wspólnie z żołnierzami i pracownikami RON będą realizować zadania na jak najwyższym poziomie.
Defilada pododdziałów zakończyła uroczysty apel. Następnie dowódcy udali się na Salę Tradycji batalionu gdzie złożyli podpisy na protokołach zdawczo - odbiorczych.

GALERIA
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych