BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Aktualności
Kurs Instruktorsko-Metodyczny
25.01.2018

W dniach 22-23.01.2018 r. oraz 24-25.01.2018 r. w MSD Lipowiec odbyły się przedsięwzięcia związane z Działalnością Szkoleniowo- Metodyczną, której celem było przygotowanie dowódców Drużyn i Plutonów do kierowania i realizacji szkolenia oraz wdrażanie najskuteczniejszych form i metod w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych.
Podczas Kursu Instruktorsko-Metodycznego zajęcia prowadzone były w różnych formach poprzez Metodyczne Zajęcia Grupowe, Metodyczne Zajęcia Pokazowe aż do Zajęć Instruktorsko-Metodycznych, na których to Dowódcy Drużyn występowali w roli instruktorów i szkolonych na punkcie nauczania. Do zajęć dobrane zostały odpowiednie metody zgodnie z Instrukcją o Działalności Szkoleniowo Metodycznej.
Główny nacisk położony został na zajęcia praktyczne aczkolwiek jak głosi zasada wiązania teorii z praktyką nie mogliśmy pominąć również tak ważnych i istotnych spraw jak chociażby „Bariery komunikacyjne zaburzające przekaz informacji w relacji Przełożony-Podwładny” czy „Obsługiwania Techniczne w świetle nowych dokumentów doktrynalnych”. Kolejnym jakże istotnym przedsięwzięciem podczas przedmiotowego Kursu było zapoznanie żołnierzy ze sposobami prawidłowego nauczania wykonywania „Normy nr 2 – Dostarczając amunicję czołgając się” zgodnie z zasadą realizmu, która to pozwala żołnierzowi zobrazować rzeczywiste warunki pola walki.


GALERIA
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych