BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Aktualności
W dniach 16-18 stycznia, odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna kierowniczej kadry wojsk radiotechnicznych w 140 kompanii radiotechnicznej...
23.01.2018


W dniach 16-18 stycznia, odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna kierowniczej kadry wojsk radiotechnicznych która rozpoczęła się w 140 kompanii radiotechnicznej. Tematem narady była działalność szkoleniowo-metodyczna w wojskach radiotechnicznych na tle realizacji najważniejszych zadań w 2017 roku. Naradę przeprowadzono w 140 krt w Dębinie oraz siedzibie firmy PIT-RADWAR S.A w Warszawie i Kobyłce.

Naradę rozpoczął szef zarządu wojsk radiotechnicznych płk Dariusz Krzywdziński podając jej temat, cele i przebieg. Zasadniczym celem narady było diagnozowanie i rozwiązywanie problemów szkoleniowo-metodycznych w wojskach radiotechnicznych. Podczas narady wymieniono doświadczenia i wypracowano wnioski w zakresie szkolenia oraz wytyczono dalsze kierunki działalności szkoleniowej. Ponadto przedstawiono kierunki rozwoju możliwości technicznego zabezpieczenia pododdziałów radiotechnicznych
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych