BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Aktualności
WARSZTAT-17
27.10.2017

W dniach 23-27.10.2017 r. kompania logistyczna 8. brt realizowała ćwiczenie pk. WARSZTAT-17, którego celem było zgranie stanu osobowego do wykonania zadań zgodnie z przeznaczeniem. Istotą ćwiczenia była realizacja zadań taktycznych wynikających z przeznaczenia pododdziału w warunkach zbliżonych do realnego pola walki, szczególnie w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania SD batalionu oraz zabezpieczenia technicznego kompanii radiotechnicznych. Równocześnie z ćwiczeniem klog w dniach 24-25.10.2017 r. przeprowadzony został trening sztabowy pk. PAŹDZIERNIK-17, w czasie którego doskonalono praktyczne umiejętności indywidualne osób funkcyjnych w zakresie wypracowania danych i wariantów działania niezbędnych do podjęcia decyzji przez Dowódcę 8. brt. 

GALERIA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych