BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Aktualności
Ocena sytuacji kadrowej w 8. batalionie radiotechnicznym
27.10.2017

W dniu  27 października 2017 r. w 8. Szczycieńskim batalionie radiotechnicznym odbyła się ocena sytuacji kadrowej. W odprawie udział wzięli szefowie pionów, sekcji oraz dowódcy podległych pododdziałów. Dowódca 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej  gen. bryg. Wojciech LEWICKI wysłuchał meldunków swoich podwładnych na temat aktualnej sytuacji kadrowej w batalionie, a następnie dokonał oceny sytuacji kadrowej za całość struktury 8. brt. Podsumowując odprawę gen. bryg. LEWICKI postawił szczegółowe zadania do realizacji w obszarze zarządzania zasobami osobowymi w 2018 roku oraz podsumował wnioski wynikające z działalności kadrowej. Celem podsumowania sytuacji kadrowej była ocena najważniejszych przedsięwzięć składających się na proces zarządzania zasobami kadrowymi i działalności kadrowej w 8. brt oraz praktycznego funkcjonowania i przestrzegania przepisów wojskowej ustawy pragmatycznej oraz aktów wykonawczych. 

Po ocenie sytuacji kadrowej uczestnicy odprawy udali się do Sali Tradycji, gdzie wyróżniający się oficerowie otrzymali z rąk gen. bryg. LEWICKIEGO „Odznaki Honorowe Sił Powietrznych”. Szczególnym wyróżnieniem w służbie wojskowej -„Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych z Orłem Sił Powietrznych” został uhonorowany  mjr Grzegorz KOBYLARZ.

GALERIA
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych