BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Aktualności
Dowódca 3. BRt w ugrupowaniu batalionu.
20.10.2017


W dniu 16 października 2017r. Dowódca 3. BRt generał brygady Wojciech LEWICKI wręczył akt mianowania na wyższy stopień wojskowy kpt. Grzegorzowi KOBYLARZ. Wręczenie aktu mianowania na stopień majora, odbyło się w obecności żołnierzy batalionu w trakcie zbiórki pododdziałów na placu apelowym. Z dniem 16.10.2017r. mjr Grzegorz KOBYLARZ objął obowiązki Zastępcy Dowódcy Batalionu/Szefa Sztabu. Następnie Dowódca 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej rozpoczął nadzór w pododdziałach 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w zakresie spraw związanych z działalnością bieżącą jednostki w dniach 16-20.10.2017r.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych