BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Aktualności
Wizyta Biskupa Polowego WP
10.10.2017
W dniu 10 października 2017 r. w 8. Szczycieńskim batalionie radiotechnicznym gościł...

W dniu 10 października 2017 r. w 8. Szczycieńskim batalionie radiotechnicznym gościł Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef GUZDEK wraz z ks. prał. kanonikiem płk. Sławomirem NIEWĘGŁOWSKIM. Jego Ekscelencja zapoznał się z zadaniami i historią jednostki, a także zwiedził salę tradycji.
Następnie  spotkał się z kadrą i pracownikami RON. W trakcie spotkania ksiądz biskup nawiązał do poszanowania godności drugiego człowieka bez względu na jego status społeczny, czyny i podejmowane decyzje, ponieważ każdy człowiek ma niezbywalne prawo do szacunku i godnego traktowania. Ksiądz biskup podkreślił przy tym jak ważny jest akt miłosierdzia i przebaczenia za popełnione czyny, nawiązując do słów konającego Chrystusa na Krzyżu wypowiedzianych do jednego z łotrów, który przed śmiercią żałował za grzechy i wyznał swoją wiarę w Boga: „ … jeszcze dziś będziesz ze mną w raju.”
 
Ponadto ks. biskup zaapelował o zwracanie większej uwagi na problemy dotykające naszych bliskich, znajomych, przyjaciół i nie pozostawianie ludzi w trudnych chwilach samych sobie. W swoim wystąpieniu podkreślił również rolę księży-kapelanów Wojska Polskiego, którzy w trakcie swojej służby mają wspierać żołnierzy i zbliżać ich do Chrystusa. Kończąc spotkanie dostojny gość zaapelował do łączenia wiary nie tylko z uczuciem, ale i z rozumem, ponieważ tylko głębokie i świadome przeżywanie wiary zbliży nas do Boga i Królestwa Niebieskiego.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych