BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Aktualności
Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego
11.08.2017

W dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w 8. Szczycieńskim batalionie radiotechnicznym rozpoczął się uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 97. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: Starosta Szczycieński - Pan Jarosław Matłach, Burmistrz Miasta Szczytno - Pani Danuta Górska oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, a także przedstawiciele związków byłych żołnierzy, kombatantów i inwalidów wojennych: Pan Roman Kacprzak, Pan Eryka Mariańska, Pan Urszula Haczkiewicz oraz Pan płk w st. spocz. Wiesław Wileński.

Podczas apelu odczytane zostały życzenia Dowódcy 3. Wrocławskiej Brygady radiotechnicznej Pana gen. bryg. Wojciecha Lewickiego, który podziękował żołnierzom i pracownikom za „codzienną pełną poświęceń i trudu służbę i pracę, którą udowadniamy, że jesteśmy dumnymi spadkobiercami bohaterów tamtych sierpniowych dni.” Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów.

 

 

W dniu tym wojsko i społeczeństwo, czci chwałę oręża polskiego, którego uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej  pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”.

Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Stanisława Szeptyckiego

Nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku.

 

25 lat temu, 30 lipca 1992 r. Sejm ustanowił dzień 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego. Tak się składa, że to ćwierćwiecze tego wspaniałego, naszego, żołnierskiego święta. Jest to też 97. rocznica Bitwy Warszawskiej oraz święto kościelne Wniebowzięcia N.M.P zwane także w naszej tradycji świętem Matki Boskiej Zielnej.

Wspomniany wcześniej Rozkaz ustanawiający Święto WP z 1923 roku nigdy nie został odwołany aktem tej samej bądź wyższej rangi. Obchodzono je uroczyście w czasie II WŚ, w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie oraz w Wojsku Polskim do 1947 r. W następnych latach zaniechano jego obchodzenia i ustanowiono dzień Wojska Polskiego na 12 października – rocznica upamiętniająca chrzest bojowy 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino.  W latach 1990 – 1992  święto obchodzono w dniu 03 maja, w rocznice uchwalenia Konstytucji 3. Maja.


Tu, w tym miejscu, przy okazji tego święta, wracam do kwintesencji naszej służby i przywołuję pamięć żołnierzy radiotechników, którzy tutaj od 1956 r. pełnią nieprzerwane dyżury bojowe. Nie było w czasie tych 61 lat minuty, aby nasze radary mówiąc kolokwialnie nie kręciły się i nie wykrywały obiektów powietrznych. Za to z tego miejsca chylę czoła przed każdym, kto był, jest i będzie służył na straży granic powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej.


Przy okazji święta Wojska Polskiego odczuwam taki wewnętrzny nakaz, aby powiedzieć coś jeszcze… aby skierować do Was, moi żołnierze słowa, które winny zapaść głęboko w pamięć każdego z Was.


Otóż mam na myśli odpowiedź na pytanie jaki powinien być żołnierz w obliczu tej tzw. nowoczesności, czegoś co przez młodych ludzi czasem nazywane jest trendi. Otóż jest drogowskaz czysto żołnierski oparty o uniwersalne, wartości – tym drogowskazem jest Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego WP.


„Zawodowa służba wojskowa jest powołaniem i świadomym wyborem. Stawia żołnierza w szczególnej dyspozycji wobec Ojczyzny, obrony jej niepodległości i bezpieczeństwa z gotowością poniesienia ofiary życia włącznie. Służba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia. Fundamentalnymi cnotami żołnierza zawodowego są: patriotyzm, męstwo, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, prawdomówność i solidarność zawodowa. Szanuje instytucje państwa i społeczeństwa. Cechuje go szczerość i szacunek do innych. Stawia zawsze dobro służby ponad ambicje osobiste. Nie obarcza winą innych. Swoją postawą daje zawsze przykład innym. Dąży do umiejętnego łączenia potrzeb służby z troską o dobro swojej rodziny”.


Żołnierze,

Niech święto będzie okazją do radości, ale też i do małego podsumowania mojej własnej drogi życiowej jaka obrałem – drogi bycia żołnierzem. Życzę Wam, aby służba nie praca, dawała Wam satysfakcję, abyście byli zawsze tam gdzie będzie Was potrzebować Ojczyzna. Życzę Wam, abyście zawsze znaleźli w sobie siłę i wiarę oraz przekonanie, że służba wojskowa to zaszczyt i honor. A honor służby jest jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem – jak mawiał Józef Piłsudski - Marszałek.


Życzę wszystkim WAM ŻOŁNIERSKIEGO SZCZEŚCIA i PASJI, KTÓRA DAJE SIŁĘ DO WALKI Z WŁASNYMI SŁABOŚCIAMI I PRZECIWNOŚCIAMI LOSU.


Słowa szczególnego podziękowania z wyrazami najwyższego szacunku kieruję do Was KOMBATANCI. Wasza obecność tutaj dzisiaj to zaszczyt, honor i nobilitacja. Niech zawsze zdrowie Wam służy, bo my Was i Waszego przykładu bezinteresowności i ciągłego przykładu patriotycznych postaw potrzebujemy.

 

 

 

DOWÓDCA

8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego

ppłk Krzysztof LIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych