BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Aktualności
Żołnierze 8. brt i żołnierze św. Floriana.
16.05.2017
Żołnierze 8 batalionu radiotechnicznego z Lipowca....


W dniu 30.04.2017 r. żołnierze 8 batalionu radiotechnicznego z Lipowca są również żołnierzami św. Floriana. Zamiłowanie, tradycje rodzinne i przede wszystkim chęć służenia ludziom- te warunki dominują wśród strażaków ochotników z OSP Trelkowo, którzy, na co dzień pełnią służbę w strukturach 8brt, jako żołnierze zawodowi. Służbę ojczyźnie i ludziom nie można na nikim wymusić, powinna ona być wykonywana z serca i dobrowolnie wtedy przynosi ona najlepsze rezultaty. Tak też jest w przypadku druhów z OSP Trelkowo. Spotykają się regularnie w każdą niedzielę dobrowolnie- bez przymusu tylko z własnej inicjatywy. Raz w miesiącu prowadzą intensywne szkolenie. Precedensem na skalę ogólnopolską jest to, że większość druhów to zawodowi żołnierze i wiedzą, czym jest służba ojczyźnie. Umiejętności zdobywane na szkoleniach mogą wykorzystywać zarówno w trakcie służby na jednostce jak i w OSP. W ostatnim czasie druhowie z Trelkowa brali udział w konkursie na najbardziej popularną OSP w województwie warmińsko–mazurskim. W powiecie szczycieńskim zajęli I miejsce a w całym województwie III wśród jednostek OSP nie wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednostka wojskowa z Lipowca prowadzi ciągłą współpracę z swoimi żołnierzami/ druhami udostępniając im sprzęt szkoleniowy i wspierając ich działania.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych