BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Aktualności
Oferta pracy
31.08.2017
8. Szczycieński batalion radiotechniczny ogłasza...

 

 

 

 

 


8. SZCZYCIEŃSKI BATALION RADIOTECHNICZNY
OGŁASZA OFERTĘ ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA RESORTU OBRONY NARODOWEJ
na stanowisko

ARCHIWISTA ŚRODKÓW KRYPTOGRAFICZNYCH
w kompanii radiotechnicznej m. PlewkiWYMAGANE KWALIFIKACJE:
- wykształcenie średnie, 1 rok pracy,


DODATKOWE WYMAGANIA – mile widziane:

- poświadczenie bezpieczeństwa ŚCIŚLE TAJNE (narodowe);
- poświadczenie bezpieczeństwa ŚCIŚLE TAJNE (NATO);
- ukończony kurs Personelu Kancelarii Kryptograficznej;
- zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji       niejawnych;
- wykształcenie z kodem zawodu ,,kodowacz”;
- szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz szkolenie specjalistyczne potwierdzone stosownymi zaświadczeniami

Wymagane cechy i umiejętności: większone umiejętności interpersonalne, umiejętność organizacji pracy własnej, zachowanie tajemnicy, dyskrecja, odpowiedzialność, dokładność.

Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego (rozszerzonego) odpowiedniego dla klauzuli dokumentów niejawnych przetwarzanych w kancelarii;

Wymagane dokumenty:

 - CV i list motywacyjny wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015.2135.j.t);

- kopię dokumentów poświadczających wykształcenie;

- kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 28.05.1996 r. (Dz. U. 1996.62.286.).


Wymagane dokumenty należy kierować do Dowódcy 8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego, do dnia 31.08.2017 r. z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko: Archiwista środków kryptograficznych".


adres:
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Lipowiec 138,
12-100 Szczytno


Informacja telefoniczna:
Sekcja personalna (S-1) tel. 261 343 144


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych