BIP
8. Szczycieński batalion radiotechniczny
Tradycje, Patron i Święta

SZTANDAR

18 maja 2002 r.


Płatem sztandaru obu stron jest tkanina biała w kształcie kwadratu, o wymiarach 75x75 cm, na której znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca czternastoma gwoździami z białego metalu. Płat, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, jest obszyty frędzlą złotą. Z obu stron sztandaru po środku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego, w górnej części haftowane złotym szychem. Na stronie głównej w środku wieńca umieszczony jest wizerunek orła białego, ustalonego ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 10, poz. 60) - z głową zwróconą do drzewca haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płatu, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach liczba „8" będąca numerem 8 batalionu radiotechnicznego. Cyfra i wieńce haftowane są złotym szychem. Na stronie odwrotnej, po środku wieńca umieszczony jest w trzech wierszach napis „Bóg Honor Ojczyzna", haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach:
 • w prawym górnym wieńcu wawrzynu wizerunek orła lotniczego;
 • w prawym dolnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie herbu Szczytna;
 • w lewym dolnym wieńcu wawrzynu wizerunek odznaki pamiątkowej 8 brt;
 • w lewym górnym wieńcu wawrzynu oznaka korpusu wojsk radiotechnicznych.
Symbole umieszczone w wieńcach wawrzynu na odwrotnej stronie płata sztandaru podkreślają:
 • związek jednostki ze społeczeństwem miasta Szczytna, którego społeczeństwo w dowód szacunku i uznania ufundowało jej sztandar;
 • charakter jednostki (radiotechniczna);
 • związek z rodzajem sił zbrojnych (WLOP), którego działania batalion zabezpiecza;
 • odznaka pamiątkowa batalionu umieszczona na sztandarze w sposób czytelny i symboliczny ukazuje, której jednostki jest to sztandar.

Głowica sztandaru wykonana zgodnie z wzorem zawartym w ustawie o znakach Sił Zbrojnych z 19.02.1993 r. Na puszce głowicy od strony czołowej umieszczono cyfrę: „8", która stanowi numer batalionu. Cyfra posrebrzana wykonana w tym samym odcieniu co głowica sztandaru.


Wykaz gwoździ honorowych:

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Minister Obrony Narodowej
 3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 4. Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
 5. Wojewoda warmińsko-mazurski
 6. Starosta powiatu Szczytno
 7. Wójt gminy Szczytno
 8. Burmistrz miasta Szczytna
 9. Stowarzyszenie Pomocy Jednostkom Zmilitaryzowanym
 10. Rodzice Chrzestni Sztandaru
 11. Szef Wojsk Radiotechnicznych
 12. Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej
 13. Dowódca 2 Brygady Radiotechnicznej
 14. Dowódca 8 brt
 15. Przedstawiciel oficerów
 16. Przedstawiciel chorążych
 17. Przedstawiciel podoficerów
 18. Przedstawiciel szeregowych

 

ODZNAKA PAMIĄTKOWA

16 lipca 2002 r.

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 203/MON z 16 lipca 2002 r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji 8 batalionu radiotechnicznego w Lipowcu oraz regulamin nadawania tej odznaki. Odznaka ma kształt okrągłej tarczy nawiązujący do wskaźnika obserwacji okrężnej stacji radiolokacyjnej. W koło wpisane są znaczniki odległości i azymutu z zarysem granic Polski w rejonie odpowiedzialności batalionu. W dolnej części odznaki widnieje zarys anteny stacji radiolokacyjnej, na którą nałożona została cyfra „8" będąca numerem batalionu. Powyżej środka koła umieszczono herb Szczytna jako odzwierciedlenie nazwy wyróżniającej - „Szczycieński". Całość odznaki wykonana jest w kolorze stalowo-szarym (cieniowanym), cyfra „8" w kolorze niebieskim.

 

NAZWA WYRÓŻNIAJĄCA, ŚWIĘTO BATALIONU

27 września 2005 r.

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 328/MON z 27 września 2005 r. polecił 8. batalionowi radiotechnicznemu w Lipowcu przyjąć nazwę wyróżniającą „Szczycieński" dla podkreślenia związków batalionu ze społeczeństwem Ziemi Szczycieńskiej, równocześnie w decyzji tej ustalono dzień święta batalionu na 7 października.

 

OZNAKA ROZPOZNAWCZA

14 luty 2011 r.

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 34/MON z 14 lutego 2011 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej 8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego. Oznaka ma kształt koła w barwach zielonej, białej i czerwonej - używanych przez miasto Szczytno. Tło oznaki symbolizuje związki jednostki z miastem stacjonowania. W środku tarczy znajdują się: cyfra "8" w kolorze czarnym - numer taktyczny batalionu oraz przepołowiona oznaka korpusu osobowego Wojsk Radiotechnicznych, w skład których wchodzi jednostka.

 

 

PRZEJĘCIE DZIEDZICTWA TRADYCJI 4. BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO W WARSZAWIE

12 maja 2014 r.

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 184/MON z 12 maja 2014 r. ustalił, że 8. Szczycieński batalion radiotechniczny przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 4. Batalionu Radiotechnicznego w Warszawie (1974-2001).

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych